Ролята на палиативната медицина

Съществен компонент на палиативните грижи е възможно най-доброто облекчаване на физическите симптоми – например чрез сложна терапия на болката. Също толкова важна, колкото физическата грижа, е психосоциалната и често духовната подкрепа – за всички засегнати. Научете повече тук: