Таламус: функция, анатомия, нарушения

Къде се намира таламусът в мозъка?

Таламусът се намира дълбоко в центъра на мозъка, в така наречения диенцефалон. Състои се от две половини, ляв и десен таламус. Следователно едната част се намира в лявото полукълбо, а другата в дясното полукълбо. Половинките на таламуса са с размерите на орех и са свързани една с друга (adhaesio interthalamica).

Третият вентрикул, кухина, пълна с цереброспинална течност, минава между лявата и дясната половина. Страните на таламуса лежат върху вътрешната капсула. Тази структура е вид път в мозъка, който транспортира сигнали и информация от едно място на друго. Предната повърхност е слята с хипоталамуса.

Структура на таламуса

Таламусът се състои от сиво и бяло вещество. Сивото вещество е разделено на множество ядра (колекции от тела на нервни клетки) – таламичните ядра – от тънки листове бяло вещество.

Таламусът има преден полюс, в който са разположени предните ядра на таламуса (nuclei anteriores thalami). Задният полюс е насочен назад и надолу и образува възглавницата (таламичен пулвинар). Отстрани на pulvinar има възвишение, corpus geniculatum laterale (страничният подколенен туберкул). Под предния ръб на pulvinar лежи corpus geniculatum mediale (медиалната колянна буболечка).

Каква е функцията на таламуса?

Таламусът е вратата към съзнанието. Той действа като филтър и разпределител на входящата информация. Той решава кои сетивни впечатления от околната среда и организма да влязат в съзнанието и кои след това да бъдат предадени на съответните обработващи центрове. Всички сетивни впечатления от усещане, виждане и слух – но не и от обоняние – се предават през таламуса.

Таламичните ядра

Таламичните ядра от своя страна съдържат по-малки ядра и области с различни функции. Всички соматосензорни и сетивни пътища (с изключение на обонятелните пътища), които произхождат от периферията и водят до кората на главния мозък, се превключват в средните и задните ядра на таламичните ядра.

Всички връзки са двойно свързани със съответните кортикални полета. Това дава възможност чрез концентрирано внимание да се възприемат различни сетивни впечатления в различна степен: силно, слабо или почти никакво.

Зрителни и слухови впечатления се превключват в ядрата на метаталамуса (corpus geniculatum laterale и mediale) по пътя им към зрителната и слуховата кора.

Афективните и инстинктивните възбуди, емоционалните усещания се превключват в таламичните ядра и се предават на съответните кортикални области.

Вкусовата информация се обединява чрез вкусовото ядро ​​и се предава на вкусовата кора чрез таламуса.

Какви проблеми може да причини таламусът?

Така нареченият синдром на таламуса (синдром на Дежерин-Руси) възниква, когато кръвен съсирек блокира важен съд на таламуса (като таламостриатната артерия) (тромбоза). Резултатът е загуба на таламуса със зрителни и сетивни смущения, хемианопсия (полуслепота), силна възбудимост на рефлексите, както и намалена чувствителност на кожата и нарушение на дълбочинната чувствителност.

Като цяло, сензорни нарушения с намалена чувствителност, свръхчувствителност към всички сензорни стимули (макар и с повишен праг на стимул), сензорни нарушения и силна централна болка в страната, противоположна на нарушението, показват нарушения в тази област на мозъка.

Двигателните нарушения с ригидност на лицевите мускули и хиперкинезия (принудителни движения на ръцете и пръстите) и психичните разстройства с намалено внимание, раздразнителност, нетърпение и нервност също могат да показват увреждане или заболяване в областта на таламуса.