Тетания: Медицинска история

Медицинска история (история на заболяването) представлява важен компонент при диагностицирането на тетания.

Семейна история

Социална история

 • Има ли доказателства за психосоциален стрес или напрежение поради вашето семейно положение?

АКТУАЛНО медицинска история/ системна история (соматични и психологични оплаквания).

 • Имате ли / имали ли сте мускулни спазми?
 • Кога са се появили за първи път?
 • Колко продължиха / продължават ли да продължават?
 • Забелязали ли сте някакъв спад в производителността?
 • Страдат ли от проблеми с чувствителността?
 • Имате чупливи нокти? Зъбни жлебове?

Вегетативна анамнеза, включително хранителна анамнеза.

 • Хранете ли се балансирано?

Самоистория вкл. история на лекарствата

 • Предшестващи състояния (метаболитни нарушения; бъбрек заболяване).
 • Операции
 • Алергии
 • Бременност
 • История на околната среда (цитрат, флуориди, оксалати).

История на наркотиците