Тетанус: Терапия

Конвенционални нехирургични методи на терапия

 • Интензивно лечение:
  • Вентилация
  • Инфузионна терапия
  • Хепар администрация - лекарство за изтъняване на кръв.
  • Непрекъснато лекарство терапия посредством спринцовни помпи (напр. катехоламини).
  • Диализа, хемофилтрация
  • Парентерално хранене (извършва се в заобикаляне на стомашно-чревния тракт).
  • дефибрилация
  • ECMO (екстракорпорална мембранна оксигенация)

Физическа терапия (включително физиотерапия)

 • Профилактика на контрактура - за предотвратяване на трайно скъсяване на мускулите, водещо до сериозно ограничаване на подвижността.