Тетанус: Усложнения

По-долу са изброени основните заболявания или усложнения, за които може да допринесе тетанусът (челюстта):

Дихателна система (J00-J99)

  • Пневмония (пневмония)

Ендокринни, хранителни и метаболитни заболявания (E00-E90).

  • Повишени нива на катехоламин с кръв.

Кожа и подкожно (L00-L99)

  • Декубитус (рани от залежаване)

Сърдечно-съдова система (I00-I99)

уста, хранопровод (хранителна тръба), стомах и червата (K00-K67; K90-K93).

  • Илеус (чревна обструкция)

Мускулно-скелетна система и съединителната тъкан (M00-M99).

  • Мускулни сълзи
  • Рабдомиолиза - разтваряне на мускулите

Симптоми и необичайни клинични и лабораторни находки, некласифицирани другаде (R00-R99).

  • Задух (задух)
  • Дисфагия (затруднено преглъщане)

Наранявания, отравяния и някои други последици от външни причини (S00-T98).

  • Фрактури (счупени кости)