теломераза

Теломеразата е ензим, чието определяне е подходящо като а туморен маркер. Туморните маркери са ендогенни вещества, произведени от тумори и откриваеми в кръв. Те могат да дадат индикация за злокачествено новообразувание и се използват като последващ тест през рак последваща грижа. Теломеразата е ензим на клетъчното ядро. След всяко клетъчно делене, парче от теломери (крайно парче на хромозоми) липсва. Чрез възстановяване на теломери, теломеразата предотвратява хромозоми да стават по-кратки с всяко клетъчно делене. В нормалните клетки теломеразата не проявява активност. Клетките с активност на теломеразата включват зародишни линии, ембрионални клетки и туморни клетки.

Процеса

Необходим материал

  • Урина

Подготовка на пациента

  • Не се знае

Разрушителни фактори

  • Не се знае

Нормална стойност

Положителен Не е налично

Показания

Тълкуване

Тълкуване на увеличени стойности

Тълкуване на намалени стойности

  • неизвестен

Допълнителни бележки

  • Определянето на теломеразата като a туморен маркер е в съдебна фаза, поради което понастоящем не са възможни общи твърдения.
  • Тестът все още не е общодостъпен.