Надкамерна тахикардия: проследяване

Следват основните заболявания или усложнения, за които може да допринесе суправентрикуларната тахикардия (SVT):

Сърдечно-съдова система (I00-I99)

  • AV блок и други аритмии.
  • Сърдечна недостатъчност (сърдечна недостатъчност)
  • Сърдечна смърт