Обобщение | Шум в ушите: Рининг в ухото

Oбобщение

Шум в ушите е често срещан симптом, свързан с различни нарушения на ухото и психиката. Шумът в ухото има далечни психологически последици и може сериозно да влоши качеството на живот на засегнатото лице. Въпреки това, шум в ушите обикновено не представлява непосредствена опасност за здраве.

Шум в ушите се третира цялостно. В зависимост от причината, характера и хода на заболяването са необходими различни лечения: от индивидуална консултация, обучение отдих техники за лекарствена терапия.