Обобщение | Физиотерапия при бременност?

обобщение

Специални правила се прилагат за бременни жени за работа във физиотерапия и за използване на физиотерапевтични средства. В случай на съмнение, използването на физиотерапевтични мерки трябва да бъде обсъдено с лекаря, за да се избегне увреждане на детето или детето бременност. Като правило много терапевтични мерки са полезни за облекчаване бременност оплаквания или в подкрепа на подготовката за раждане.

Лекарства, които са предписани по време на бременност са покрити изцяло, включително съвместни плащания от здраве застрахователни компании. Заетостта на физиотерапевтите в тяхната професия по време на бременност се регулира от Закона за защита на майчинството. Регулирането на разходите, направени от работодателя, също се регулира от закона.