Обобщение | Физиотерапия при тендинит

обобщение

Физиотерапия за тендинит зависи от стадия на заболяването (остър или хроничен). И в двата случая целта е да се възстанови подвижността на ставата и устойчивостта на сухожилието. Техники на меките тъкани, както и активни и пасивни разтягане за тази цел могат да се използват техники.

Ексцентрично обучение и разтягане е особено полезен в случаи на хроничен тендосиновит. Тук мускулът трябва бавно да стане дълъг срещу съпротива. Облекчението в ежедневието и изследването и избягването на причините за първоначалното претоварване също са част от физиотерапията за тендосиновит. Лечението от физиотерапевта винаги трябва да се допълва от съвместно разработена програма за домашна работа за пациента.