Обобщение | Физиотерапия за мускулна дистрофия

обобщение

Дори със симптомите на мускулна дистрофия, пациентите могат да водят независим живот. Например, дори с формата на Бекер-Кинер, пациентът може да достигне висока възраст, докато пациентите с Дюшен имат по-ниска продължителност на живота. За да се осигури на пациента индивидуална терапия и в двете форми, може да се предпише физиотерапия.

По този начин мускулната слабост се лекува симптоматично, дори ако причината за мускулна дистрофия не може да се лекува директно. Целта на физиотерапията е да даде на пациента качество в ежедневието според възможностите му.