Обобщение | Физиотерапия при неправилни позиции на краката

обобщение

В обобщение, това винаги зависи от индивидуалните симптоми на пациента, както и от основното заболяване, към което се прилагат физиотерапевтични мерки. Въпреки това, повечето малпозиции на краката могат да бъдат поставени под контрол и коригирани с подходящата терапия.