Обобщение | Физиотерапия за детска дисплазия на тазобедрената става

обобщение

Като цяло, физиотерапията за детство дисплазия на тазобедрената става е здраво интегриран в плана за консервативна терапия. Това формира основата за благоприятно за детето развитие въпреки дисплазия на тазобедрената става и помага да се научат правилни модели на движение, да се тренират фини двигателни умения и да се противодейства на последващи последващи увреждания или лоша стойка, които могат да бъдат резултат от дисплазия на тазобедрената става. Важно е, особено за децата, всички страни, участващи в терапията, да работят в тясно сътрудничество, за да могат децата да имат нормално бъдеще без ограничения.