Обобщение | Физиотерапия при възпаление на китката

обобщение

В обобщение, физиотерапията предлага широка гама от различни възможности за лечение, за да реагира гъвкаво на нуждите на отделните пациенти и да се бори китка възпаление при източника му. Чрез разнообразен терапевтичен план, който задава различни импулси, лечебният процес обикновено може да се ускори и засегнатите лица също са лишени от симптоми в дългосрочен план. Предпоставка за успеха на терапевтичните мерки е тясното сътрудничество между лекари, терапевти и пациенти, както и дисциплинирано и непрекъснато продължаване на терапията извън физиотерапевтичната практика.