Обобщение | Физиотерапия според Bobath

обобщение

Въпреки че повредените области в мозък не може да се регенерира, както е в случая с a ударнапример здравите и непокътнати области в мозъка могат да бъдат обучени толкова добре, че те до голяма степен да поемат функциите и задачите на увредените нерви в мозъка. Следователно тялото трябва да тренира засегнатите области, както и непокътнатите. Това е особено лесно да се постигне с бебета и малки деца.

Това е точно това физиотерапия според Bobath включва чрез постоянно повтаряне на движение. Най-важната цел тук е да се гарантира качеството на живот, особено в ежедневието.