Обобщение | ISG оплаквания по време на бременност - упражнения

Oбобщение

Като цяло, въпреки че възможностите за лечение на оплаквания от ISG по време на бременност са ограничени, засегнатите не трябва да живеят с болка. Благодарение на редица терапевтични подходи е възможно да се контролира болка причинени от сакроилиачната става. Изпълнението на различни упражнения е подходящо за остро лечение на съществуващи проблеми, както и за профилактика и общо укрепване на ISG. Бременните жени трябва да се консултират със своя лекар или физиотерапевт преди да изпълняват упражненията и да бъдат информирани за правилния начин за тяхното изпълнение.