Обобщение | Упражнения с Theraband

Oбобщение

Упражнения с Терапевтична лента може да варира много и може да се използва навсякъде. С гъвкавата лента могат да се изпълняват различни упражнения върху всички части на тялото и съпротивлението на Терапевтична лента позволява увеличение.