Обобщение | Упражнения за ротаторния маншет

Oбобщение

От нашата раменна става е най-подвижната става на нашето тяло, не е добре защитена от кости. Задачата за стабилност се поема от мускулите - ротационен маншет. Лежи много близо до глава от раменна кост и е предназначен да осигури позицията на нашата става в гнездото.

- ротационен маншет може да се укрепи и стабилността в ставата да се подобри чрез целенасочено укрепване на външните ротатори и вътрешни ротатори, но също така и чрез обучение за стабилност и подкрепа, както и целенасочено координационно обучение. След операцията се препоръчва внимателно започване на терапията и обучението трябва да се увеличи по подходящ начин. СПИН като а Терапевтична лента може да бъде полезно и по-късно, когато отново е разрешено съпротивление в оперираната става.

В допълнение към травматични или дегенеративни ротационен маншет руптура, често срещана клинична картина е удар, така наречената стеноза на рамото, която също може да доведе до дразнене или дори износване на точките на закрепване на ротаторния маншет. За да се подобри въздействието, рамотоглава-понижените мускули трябва да се тренират. Допълнителна стабилност може да се постигне чрез прилагане на a kinesiotape. Можете да намерите полезни съвети на Kinesiotape стр.