Обобщение | Упражнения за болестта на Осгуд Шлатер

Oбобщение

Съществуват разнообразни упражнения срещу болестта на Осгуд Шлатер. Много от тях могат да се правят и у дома сами. В ранните стадии на заболяването първата линия от упражнения включва разтягане - четириглавия бедрената кост, нашата стегнат екстензор и отпускане на мускулните прикачени файлове чрез целенасочено упражнения за разтягане (напр. с Черен списък).

По-късно активен съдържание за обучение с лентите Thera или оборудването, поддържано от машини, също ще играят важна роля в терапията. В допълнение към коляно съединение, мускулите на тазобедрената става също трябва да бъдат взети под внимание, тъй като малпозициите в тази става също могат да доведат до допълнително натоварване на коляното.