Обобщение | Упражнения за мускулна дистрофия

обобщение

Тъй като няма обещаваща концепция за медикаментозна терапия за мускулни дистрофии, упражненията, изпълнявани като част от терапията, играят централна роля. Те дават възможност на пациентите активно да правят нещо срещу бързото развитие на болестта и да възвърнат малко качество на живот за себе си. Рутината на ежедневните тренировки и тясното сътрудничество с терапевти и други пациенти дава на много от тях повече сила и нова смелост да се изправят пред трудния път на заболяването.