Обобщение | Упражнения за астма

Oбобщение

В обобщение може да се каже, че упражненията за терапия на астма са разумни и полезни допълнение към медикаментозно лечение. Те помагат на пациентите да се справят по-добре с болестта и да могат сами да се намесят в случай на остър пристъп на астма. Чрез дихателните упражнения, научени в терапията, те възвръщат известен контрол над тялото си