Резюме | Упражнения за SLAP лезия

Oбобщение

Поради внезапна травма или хронично натоварване, labrum glenoidale може да бъде наранен и да засегне мускулите на рамото.В зависимост от степента на тежест може да се предпише консервативно лечение с медикаменти и физиотерапия за облекчаване и подпомагане на заздравяването и функцията на рамото. Ако състояние е тежко, може да се наложи и операция.