Обобщение | Упражнения за лезия на менискус

Oбобщение

Менискус лезията е често нараняване в коляно съединение и може да възникне след травма или след претоварване и износване. Лезията води до възпаление и болка в ставата със загуба на функция и често ставен излив. The менискус лезията може да бъде лекувана консервативно или хирургично артроскопски. Лечението е последвано от обширна физиотерапевтична рехабилитация, при която освен възстановяване на подвижността на ставите чрез мобилизационни упражнения, фокусът е върху укрепването на мускулите, които стабилизират коляно съединение.

Най-висок приоритет се дава на координация обучение, чрез което реактивността и стабилността на коляно съединение се обучава отново след a менискус лезия. Физиотерапевтичното лечение и упражнения, които пациентът извършва самостоятелно, имат за цел да възстановят функцията на ставите възможно най-пълно и да предотвратят развитието на остеоартрит на по-късен етап.