Сулфагуанидин

Продукти

Сулфагуанидинът се предлага в търговската мрежа в комбинирани препарати като прах за животни.

Структура и свойства

Сулфагуанидин (С7H10N4O2S, Mr = 214.2 g / mol) е производно на сулфонамид и гуанидин.

Вещи

Сулфагуанидинът (ATCvet QA07AB03) има антибактериални свойства. Действа главно локално в храносмилателен тракт, тъй като почти не се абсорбира в организма.

Показания

Диарейни заболявания при крави, говеда, телета, овце и свине.