Внезапна загуба на зрение: Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 2-ри ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследванеи др. - за диференциална диагностична обработка

  • Малка кръвна картина
  • Възпалителни параметри - CRP (С-реактивен протеин) или ESR (скорост на утаяване на еритроцитите).
  • Състояние на урината (бърз тест за: гликоза).
  • Постене кръв гликоза (постене гликоза), ако е необходимо перорален тест за глюкозен толеранс (oGTT).