Внезапна загуба на зрение: Преглед

Изчерпателният клиничен преглед е основата за избор на допълнителни диагностични стъпки:

 • Общ физически преглед - включително кръвно налягане, пулс, телесно тегло, височина; по-нататък:
  • Инспекция (гледане).
   • Кожа и лигавици
   • очи
  • Аускултация (слушане) на сърце и каротиди / каротидни артерии [ако апоплексия (удар) или ретината артерия оклузия е заподозрян].
 • Офталмологичен преглед - изследване на окото с процепна лампа, определяне на зрителната острота, определяне на пречупване (пречупващи свойства на окото); стереоскопски находки на диска на зрителния нерв и слоя на перипапиларните нервни влакна [отлепвания на ретината ?, исхемия на ретината (дефицит на кръвоснабдяване на ретината)?], папилема (подуване (оток) при свързване на зрителния нерв с ретината, което се забелязва изпъкналост на зрителния диск; конгестивен папилема обикновено двустранен) ?, атрофия на зрителния нерв (смърт на влакната на зрителния нерв)?]
 • Неврологичен преглед - при съмнение за неврологична причина.

Квадратните скоби [] показват възможни патологични (патологични) физически находки.