Субдурален хематом: Профилактика

За да се предотврати субдурален хематом (SDH), трябва да се обърне внимание на намаляването на индивидуалното рискови фактори.

Хроничен субдурален хематом

Поведенчески причини

  • Развлекателна употреба на наркотици
    • Злоупотреба с алкохол (алкохолна зависимост)