Субдурален хематом: диагностични тестове

задължителен диагностика на медицински изделия.