Отдел за инсулт: Специалисти по инсулт

Какво е единица за инсулт?

Терминът „отделение за инсулт“ идва от американската дума за „отделение за инсулт“ или „отделение за инсулт“. Оценява се като организационен център за комплексно обслужване на пациенти с инсулт.

Тук те получават високо целенасочено и интердисциплинарно лечение от екип от различни специалисти като невролози, кардиолози, неврохирурзи, съдови хирурзи и рентгенолози (рентгенови специалисти). Те работят в тясно сътрудничество и създават индивидуална концепция за лечение, за да осигурят на пациента възможно най-добрата грижа. Това увеличава шансовете на пациента да оцелее след удара и да не претърпи никакви трайни увреждания с около 25 процента.

Мобилни инсултни единици (STEMO)

Отделения за инсулт вече не се предлагат само в различни болници. В Берлин, например, те дори се предлагат като мобилни единици. Тези мобилни единици за инсулт (STroke Einsatz-MObile = STEMO) са специално оборудвани линейки, които могат бързо да стигнат до мястото на спешен случай. Това позволява на специално обучен медицински персонал незабавно да започне необходимите първоначални мерки.

Какво се случва в отделението за инсулт?

След инсулт е от решаващо значение за прогнозата пациентът да бъде приет в отделение за инсулт възможно най-бързо. Лекарите там незабавно започват всички необходими изследвания и мерки за лечение. Те включват напр

  • Събиране на медицинска история (анамнеза) на пациента
  • Неврологично изследване
  • Интензивен мониторинг на основни параметри като кръвно налягане, пулс, температура и дишане
  • Измерване на кръвни стойности и ЕКГ
  • Компютърна томография (КТ) на главата
  • Мониторинг на неврологичното състояние и бдителност (бдителност)
  • Мониторинг на водния баланс и храненето
  • Диагностика на нарушения на гълтането
  • Мониторинг и лечение на рани под налягане

Освен това лекарите в отделението за инсулт незабавно започват остра терапия: в зависимост от нуждите пациентът получава например антипиретици, антибиотици, кислород и инфузии. Ако е необходимо, те също започват рехабилитационни мерки като физиотерапия, трудотерапия или логопед възможно най-бързо.

По правило пациентът с инсулт остава в инсултно отделение от три до пет дни. След това лекарите обикновено ги преместват в друго отделение (неврологично отделение или общо отделение) или ги насочват директно към рехабилитационен център.

Печат за одобрение: Stroke Unit

Тези критерии изискват например определени специалисти като невролози, кардиолози или неврохирурзи винаги да присъстват или да са на разположение в отделението за инсулт. Предписан е и определен брой медицински сестри на легло. Отделението трябва да разполага и с определен брой легла и оборудване. Съответствието с тези критерии за качество гарантира, че пациентите с инсулт получават възможно най-добрите грижи в отделението за инсулт.