Укрепване на мускулатурата на лопатката

„Статично гребанеСеднете изправени на стол. И в двете си ръце държите пръчка сандък височина. Издърпайте полюса към вашия сандък като съберете лопатките си заедно.

Опитайте се да дръпнете пръчката настрани от тялото си. Задръжте напрежението за 20 секунди. След кратка почивка повторете упражнението. Продължете със следващото упражнение