Страбизъм (кръстосани очи): Усложнения

По-долу са най-важните заболявания или усложнения, за които може да допринесе страбизмът (страбизъм):

Очи и очни придатъци (H00-H59).

  • Амблиопия (амблиопия; слабо зрение).

Психика - нервна система (F00-F99; G00-G99)

  • Социална фобия

още

  • По-лоши възможности за работа поради външния вид на лицето.