Трансплантация на стволови клетки: причини и процес

Какво представлява трансплантацията на стволови клетки?

Трансплантацията основно се отнася до трансфер на тъкан между два организма, донора и реципиента. Донорът и реципиентът могат да бъдат едно и също лице (автоложна трансплантация) или двама различни души (алогенна трансплантация). Такъв е случаят и с трансплантациите на стволови клетки – форма на терапия, която се използва за различни видове рак и сериозни заболявания на кръвта и имунната система.

Стволовите клетки са недиференцирани клетки, които могат да се делят неограничено време. Когато се делят, се създават нова стволова клетка и клетка, способна да се диференцира – т.е. клетка, която може да се развие в специфичен тип клетка (например кожна клетка, кръвна клетка).

 • червени кръвни клетки за транспорт на кислород (еритроцити)
 • Бели кръвни клетки за имунна защита (левкоцити)
 • тромбоцити за съсирване на кръвта (тромбоцити)

Хематопоетичните стволови клетки се намират в костния мозък на различни кости – особено в костния мозък на дългите тръбести кости, таза и гръдната кост. Образуването на кръвни клетки (хематопоеза) се координира в костния мозък от редица различни хормони. След това готовите клетки се изхвърлят в кръвта.

Лечението с други видове стволови клетки досега до голяма степен се извършва само в експериментални проучвания.

Трансплантация на хематопоетични стволови клетки

Ако собствените стволови клетки на пациента, които са били отстранени преди лечението на рак, се трансплантират (повторно), това се нарича автоложна трансплантация на стволови клетки. Ако обаче донорът и реципиентът са двама различни хора, това е алогенна трансплантация на стволови клетки.

Лекарите по света извършват повече от 40,000 XNUMX трансплантации на хематопоетични стволови клетки всяка година. Лечението е необходимо при пациенти със заболявания на хемопоетичната система, като левкемия.

Автоложна трансплантация на стволови клетки

При автоложна трансплантация на стволови клетки пациентът сам си е донор. Следователно процедурата е подходяща само за пациенти със здрав костен мозък.

Първо, лекарят премахва здрави стволови клетки от пациента, за да ги замрази, докато бъдат прехвърлени обратно.

Алогенна трансплантация на стволови клетки

При алогенна трансплантация на стволови клетки хематопоетичните стволови клетки от здрав донор се прехвърлят на пациент. Както при автоложната трансплантация на стволови клетки, пациентът се подлага на миелоаблация, за да отстрани собствената си тъкан от стволови клетки от кръвообращението. Освен това на пациента се дава лекарство за потискане на имунната му система (имуносупресия), така че тя да не може да се бори твърде силно срещу чуждите стволови клетки, които по-късно се прехвърлят.

След тази подготовка кръвните стволови клетки, предварително отстранени от донора, се прехвърлят на пациента.

Поради големия брой потенциални донори (през 2012 г. в Германия вече имаше около пет милиона), търсенето вече е успешно в над 80 процента от случаите.

Мини трансплантация

Ново развитие е трансплантацията на стволови клетки без терапия с високи дози („минитрансплантация“). Това включва значително по-слаба миелоаблация (т.е. по-малко интензивна химиотерапия и лъчетерапия), която не унищожава напълно костния мозък на пациента. Тази процедура се използва например при пациенти, които страдат от лошо общо състояние и поради това трудно биха преживели химиотерапия с високи дози и облъчване на цялото тяло. Тази процедура обаче все още не е стандартна и е запазена за проучвания.

Има различни области на приложение (показания) за автоложна и алогенна трансплантация на стволови клетки. В някои случаи индикациите се припокриват – кой тип трансплантация на стволови клетки ще се използва след това зависи от различни фактори, например стадия на заболяването, възрастта, общото състояние или наличието на подходящи HLA-съвместими донори.

Като цяло съществуват следните области на приложение за автоложна и алогенна трансплантация на стволови клетки:

Автоложна трансплантация на стволови клетки – приложение

 • Ходжкинов и неходжкинов лимфом
 • Множествен миелом (плазмоцитом)
 • невробластом
 • Остра лимфобластна левкемия (ВСИЧКИ)
 • Остра миелоидна левкемия (ОМЛ)

Лимфомът и множествената миелома са основните области на приложение на автоложната трансплантация на стволови клетки.

 • Остра лимфобластна левкемия (ВСИЧКИ)
 • Остра миелоидна левкемия (ОМЛ)
 • Хронична лимфоцитна левкемия (CLL)
 • Хронична миелоидна левкемия (ХМЛ)
 • Остеомиелофиброза (OMF)
 • Неходжкинов лимфом
 • Тежки вродени заболявания на имунната система (имунодефицити като тежък комбиниран имунодефицит, SCID)
 • Вродени или придобити нарушения на кръвообразуването като апластична анемия, таласемия и пароксизмална нощна хемоглобинурия (PNH)

Какво включва трансплантацията на стволови клетки?

Получаване на стволови клетки

Хемопоетични стволови клетки могат да бъдат получени от три източника:

Костен мозък

Стволовите клетки се вземат директно от костния мозък (оттук и оригиналният термин „дарение на костен мозък“ или „трансплантация на костен мозък“). Тазовата кост обикновено се избира за аспириране на малко кръв от костен мозък чрез куха игла (пункция). В сравнение с периферната кръв (която циркулира в артериите и вените), тя има по-висок дял от бели кръвни клетки (левкоцити) и техните прекурсорни клетки – включително желаните стволови клетки. Червените кръвни клетки, които също съдържа, могат да бъдат отделени и върнати в тялото на донора – това минимизира загубата на кръв.

Кръв

Стволовите клетки се получават от периферна кръв, т.е. кръв, която не е в костния мозък. Тъй като съдържа по-малко стволови клетки от кръвта от костен мозък, пациентът се инжектира подкожно с растежен фактор няколко дни преди това. Това стимулира кръвните стволови клетки все повече да мигрират от костния мозък в кръвта. След това се извършва вид промиване на кръвта (афереза ​​на стволови клетки) – периферните стволови клетки се филтрират от венозната кръв с помощта на специална центрофуга.

Недостатъци: Прилагането на растежен фактор може значително да увеличи броя на белите кръвни клетки, което може да бъде свързано с болка в костите. Освен това трябва да се направят два достатъчно големи венозни достъпа, за да се вземат периферните стволови клетки – някои донори реагират на това със странични ефекти като проблеми с кръвообращението и главоболие.

В допълнение, трансплантацията на периферни стволови клетки е по-вероятно да причини реакция на отхвърляне (болест на присадката срещу приемника, вижте по-долу) в реципиента, отколкото трансплантация на стволови клетки от други източници.

Пъпна връв

Няма смисъл да пазите кръвта от пъпната връв на собственото си дете, в случай че по-късно се нуждае от трансплантация на стволови клетки. Според съвременните познания не е подходящ за автоложна трансплантация. В допълнение, вероятността едно дете да има нужда от собствени стволови клетки в някакъв момент в бъдещето е много ниска.

Процедура за трансплантация на стволови клетки

Процесът на трансплантация на стволови клетки грубо се разделя на три фази:

 1. Фаза на кондициониране Първо, костният мозък с туморните клетки се унищожава от химиотерапевтични агенти или цялостно облъчване на тялото, като по този начин „кондиционира“ организма за новите стволови клетки. Тази фаза продължава между 2 и 10 дни.

Какви са рисковете от трансплантация на стволови клетки?

Характерни и понякога сериозни усложнения могат да възникнат във всички фази на трансплантацията на стволови клетки.

Странични ефекти от кондиционирането

Химиотерапията и/или облъчването на цялото тяло по време на фазата на кондициониране може да доведе до значителни странични ефекти. Те могат да засегнат сърцето, белите дробове, бъбреците и черния дроб. Чести са и косопадът и възпалението на лигавиците.

Инфекции

Възможни са инфекции и след изписване от болницата. Поради това на пациентите често се дават превантивни лекарства срещу бактерии (антибиотици), вируси (антивирусни средства) и гъбички (противогъбични средства).

Отхвърляне на трансплантация

Реакция на имунната система на реципиента срещу трансплантираните стволови клетки може да доведе до реакция на отхвърляне. Тази класическа форма на отхвърляне на орган е известна още като реакция донор срещу реципиент (заболяване приемник срещу присадка). В зависимост от HLA съвместимостта, това се случва при 2 до 20 процента от всички алогенни трансплантации на стволови клетки. Ако лабораторните стойности показват отхвърляне на трансплантанта, пациентът получава медикаменти, които силно потискат имунната система (интензивна имуносупресия).

 • Остра GvHD (aGvHD): Това се случва в рамките на 100 дни след алогенна трансплантация на стволови клетки и води до кожен обрив (екзантема) и образуване на мехури, диария и повишени нива на билирубин като признак на чернодробно увреждане. Около 30 до 60 процента от всички алогенни трансплантации на стволови клетки водят до aGvHD. Рискът е по-висок при несвързаните донори, отколкото при свързаните донори.

Хроничната GvHD може да се развие от остра GvHD – директно или след междинна фаза без симптоми. Въпреки това може да възникне и без предишен aGvHD.

За да се избегне GvHD, стволовите клетки се филтрират след събиране, за да се отстранят Т-лимфоцитите, доколкото е възможно (изчерпване на левкоцитите). Различни лекарства за потискане на имунната система (включително стероиди, циклоспорин А или такролимус с метотрексат) се използват за профилактика и лечение на двете форми на GvHD.

Какво трябва да имам предвид след трансплантация на стволови клетки?

Важно е да обърнете внимание на възможните нежелани реакции: Имуносупресивната терапия често причинява възпаление на лигавиците, гадене, повръщане и диария, например. Тези нежелани реакции могат да доведат до по-малко хранене (напр. възпалена устна лигавица, гадене) или тялото ви да не може да абсорбира достатъчно хранителни вещества (в случай на повръщане и диария). Следователно те трябва да бъдат лекувани. В екстремни случаи може да се наложи изкуствено хранене, за да се осигури адекватно снабдяване с хранителни вещества.

След като бъдете изписани от болницата, има няколко неща, които трябва да имате предвид, за да се предпазите от инфекция или отхвърляне на трансплантант. Докато имунната ви система се възстанови:

 • Приемайте лекарствата си редовно.
 • По възможност избягвайте тълпи (кина, театър, градски транспорт) и контакт с болни хора около вас.
 • Стойте далеч от строителните обекти и избягвайте градинарството, тъй като спорите от почвата или строителните отпадъци могат да доведат до опасни инфекции. По същата причина премахнете стайните растения с пръст и избягвайте контакт с домашни любимци.
 • Не правете никакви ваксинации с живи ваксини.
 • Не е необходимо да спазвате специална диета, но някои храни не са добри за вас поради повишения риск от микроби. Това се отнася по-специално за сурови продукти като сирене от сурово мляко, сурова шунка, салам, листни салати, сурови яйца, майонеза, сурово месо и сурова риба.

Трябва също така да посещавате предлаганите редовни прегледи: Вашият лекуващ лекар ще Ви прегледа и ще Ви вземе кръвни проби, за да провери кръвните Ви стойности и концентрациите на лекарства.

В повечето случаи можете да се върнете на работа три до дванадесет месеца след трансплантацията на стволови клетки.