Splayfoot (Pes Transversoplanus): Тест и диагностика

Лабораторна диагностика, като се вземат предвид възрастта и съпътстващите заболявания, е необходима, ако трябва да се предприемат хирургични действия.