Splayfoot (Pes Transversoplanus): Хирургична терапия

В редки случаи хирургически терапия става необходимо. Това трябва да се има предвид, ако консервативните мерки не са довели до желания успех, болка е тежко или трайно, или има съпътстващи деформации на пръстите на краката.

В зависимост от симптомите могат да се обмислят следните мерки:

  • Интервенция на меките тъкани за корекция в хода на сухожилията.
  • Коригираща остеотомия (конверсионна остеотомия) - костно преобразуване.
  • Съкращаване на метатарзалната глава

Обикновено засегнатото краче може да бъде натоварено отново само след една седмица.