Splayfoot (Pes Transversoplanus): Преглед

Изчерпателният клиничен преглед е основата за избор на допълнителни диагностични стъпки:

 • Общ физически преглед, включително кръвно налягане, пулс, телесно тегло, височина; освен това:
  • Инспекция (гледане).

   • Модел на походка (течност, накуцване)
   • Поза на тялото или ставата (изправена, наведена, облекчаваща поза).
   • Малпозиции (деформации, контрактури, съкращения).
   • Мускулни атрофира (странично сравнение !, ако е необходимо измерване на обиколката).
   • Става (ожулвания /рани, подуване (тумор), зачервяване (рубор), хипертермия (калоричност); индикации за нараняване като хематом образуване, артритна бучка на ставите, крак оценка на оста).
 • Ортопедичен преглед - включително оценка на спонтанна стойка на крака, крак дължини, дължини на краката, ос коляно-стъпало, обхват на движение, пасивна компенсация, циркулация, двигателна функция, чувствителност.
 • Неврологично изследване рефлекс, сила тестване.