Splayfoot (Pes Transversoplanus): Терапия с лекарства

Цел на терапията

  • Намаляване на болката

Препоръки за терапия

  • Обезболяване (аналгезия) по време на диагнозата до окончателна терапия съгласно схемата на СЗО за постановка:
    • Неопиоиден аналгетик (парацетамол, агент от първа линия).
    • Нископотенциален опиоиден аналгетик (напр. трамадол) + неопиоиден аналгетик.
    • Опиоиден аналгетик с висока мощност (напр. морфин) + неопиоиден аналгетик.
  • Ако е необходимо, противовъзпалително наркотици (нестероидни противовъзпалителни лекарства, НСПВС; противовъзпалителни лекарства), напр ацетилсалицилова киселина (МАГА), ибупрофен.
  • Вижте също в „Още терапия".