Спинална стеноза - Упражнение 2

Статично огъване: За да се засили движението от упражнение 1, може да се приложи лек натиск върху брадичката с ръце. Най-добре е да направите това с разликата между вашия индекс пръст и палец. Поставете това в трапчинката под долната устна и повдигнете ръка така че да е успоредна на пода (това избягва лостови движения).

Сега леко натиснете глава още по-назад в движението, задръжте позицията за кратко (приблизително 5-10 секунди) и след това отпуснете отново. Продължете със следващото упражнение.