Спинална стеноза - Упражнение 1

Оттегляне: Направете a двойна брадичка, така че донесете брадичката си до сандък. Това разтяга шийните прешлени и увеличава гръбначен канал. Задръжте позицията за около 10 секунди и повторете това 5-10 пъти след кратка почивка. Продължете със следващото упражнение.