Спинална мускулна атрофия: Причини

Патогенеза (развитие на заболяването)

гръбначен мускулна дистрофия е автозомно-рецесивно наследствено заболяване, което засяга „оцеляването двигателен неврон”(SMN1) ген на хромозома 5. SMN (Оцеляване на Моторен неврон) протеин, изразен от ген е от съществено значение за функцията на алфа-мотонейроните (основата на активните контракции на скелетните мускули).

Повече от 90% са причинени от растерни мутации, по-специално делеции (загуба на нуклеобази), които водят до протеин, който е значително променен в структурата, което го прави нефункционален. Останалите проценти са предимно миссенс мутации (мутации, променящи значението: Точкови мутации, които причиняват включването на различна аминокиселина в протеина). В този случай протеинът е по-слабо променен в структурата, но също така е нефункционален. И двете са свързани с дегенерация на алфа-мотонейрони.

1 / 40-1 / 60 от популацията са носители на алела, причинител на гръбначна мускулна атрофия (един от двата съответни гена на хомоложен хромозоми).

В допълнение към SMN1 ген, генът SMN2, който се различава от него само в няколко нуклеотида, също присъства. Той изпълнява същата функция. Независимо от мутациите в гена SMN1, алтернативно сплайсинг се появява в 90% от случаите след транскрипция (синтез на РНК, използвайки ДНК като шаблон) в клетъчното ядро.

Това означава, че екзонът е от съществено значение за функцията на протеина (кодираща ДНК секция, която по този начин взема решение за аминокиселини включен в протеина) 7 се изрязва от сплицеозомата (РНК-протеинов комплекс, който е от съществено значение при сплайсинг) „прескачане на екзон“ и по този начин вече не е част от готовата иРНК. За пореден път се образува безработен протеин.

Лица с гръбначна мускулна атрофия следователно нямат функционален протеин SMN1 и компенсацията от протеина SMN2, който е само 10% функционален, не е възможна.

Въпреки това, броят на копията на гена SMN2 варира от човек на човек. Като цяло може да се твърди, че колкото по-ниска е симптоматиката и колкото по-лек е ходът, толкова по-голям е броят на гените SMN2 - това е случаят:

 • Приблизително 80% от тези със SMA тип 1 носят 1-2 копия на гена SMN2.
 • Приблизително 82% от тези със SMA тип 2 носят 3 копия на гена SMN2.
 • Около 96% от тези със SMA тип 3 носят 3-4 копия на гена SMN2.

Етиология (причини)

Биографични причини

 • Генетично бреме от родители, баби и дядовци
  • Генетичен риск в зависимост от генните полиморфизми: гени / SNP (единичен нуклеотиден полиморфизъм):
   • Гени: SMN1 (виж по-горе).
   • SNP: 26 възможни SNP в гена SMN1.