Стеноза на гръбначния канал - Упражнения 5

В легнало положение притиснете здраво долната част на гърба в пода, като опъвате стомах. Коленете са под ъгъл 90 ° във въздуха. Едно крак след това се разтяга под коремно напрежение и се води с петата към пода (не лягайте).

Следва 10 whl. след това промяната. Направете почивка от 30 секунди и повторете цялата процедура отново. Продължете със следващото упражнение.