Стеноза на гръбначния канал - Упражнение 4

Кръжете раменете си в противоположни или успоредни посоки с изпънати ръце от „отпред нагоре“ до „отзад надолу“. Направете това до 20 пъти с 3 преминавания. Обратно към статията: Спинален канал упражнения за стеноза.