Spina Bifida („Отворен гръб“): Профилактика

За да се предотврати спина бифида, трябва да се обърне внимание на намаляване на отделните рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори

 • Диета
  • Недостиг на фолиева киселина
  • Вижте по-долу „Профилактика с микроелементи“.

Свързани с болестта рискови фактори

Лечение

Превантивни фактори (защитни фактори)

 • Генетични фактори:
  • Намаляване на генетичния риск в зависимост от генните полиморфизми:
   • Гени / SNP (единичен нуклеотиден полиморфизъм):
    • ген: MTHFR _C677T (MTHFR).
    • SNP: rs1801133 в гена MTHFR _C677T
     • Алелно съзвездие: CC (по-нисък риск, ако алелното съзвездие присъства при майката).
     • Алелно съзвездие: ТТ (по-нисък риск, ако алелното съзвездие присъства при майката).
 • Периконцепция фолиева киселина добавка (четири седмици преди зачеване (т.е. ако искате да имате дете) до осем седмици след: 0.4 mg / d = 400 μg / d през устата) - това води до намаляване на риска с до 70%.