Речеви и езикови нарушения: Или нещо друго? Диференциална диагноза

Речеви нарушения / езикови нарушения

Психея - На нервната система (F00-F99; G00-G99).

 • Говорно разстройство
 • Говорно разстройство
 • Ограничени нарушения в развитието на училищните умения като.
  • Разстройство на четене-правопис (наричано още разстройство на четене-правопис, слабост на четене-правопис, трудност при четене-правопис и LRS; дислексия, Латински legere „да чета“ и древногръцки ἀσθένεια asthéneia „слабост“, т.е. слабост при четене).
  • Аритметично разстройство (дискалкулия)
  • Т.н.

Ограничени нарушения на говора и езика в развитието (UESS)

 • Дълбоки нарушения в развитието
 • Увреждане или малформация на речевите органи
 • Нарушения на слуха
 • Неврологични заболявания
 • Емоционални разстройства (напр. Мутизъм),
 • Нарушения на интелигентността:

  • 50-69: леко намаляване на интелигентността
  • 35-49: умерена олигофрения
  • 20-34: тежко увреждане на интелекта