Спяща болест (африканска трипанозомоза): Терапия

Общи мерки

  • Не се препоръчва химиопрофилактика
  • След инфекция трябва бързо да се потърси лекар