Спяща болест (африканска трипанозомоза): Причини

Патогенеза (развитие на заболяването)

Трипанозомите се размножават около червата на насекомите. След това те се предават чрез (болезнени) ужилвания, но също и чрез контакт с лигавиците и рани. Предаване чрез кръв трансфузия, чрез трансплантации или вродено (вродено) предаване също е възможно.

Етиология (причини)

Поведенчески причини

  • Засяга главно селското население, хуманитарните работници.