Синуатриален блок: Терапия

Общи мерки

  • Преглед на постоянните лекарства поради невъзможен ефект върху съществуващото заболяване.

Ваксинации

Препоръчват се следните ваксинации:

  • Ваксинация срещу грип
  • Пневмококова ваксинация

Редовни прегледи

  • Редовни медицински прегледи

Психотерапия