Синуатриален блок: хирургична терапия

1-ви ред

  • Поставяне на пейсмейкър