Синдром на болната сграда: усложнения

Следват най-важните заболявания или усложнения, за които може да допринесе синдромът на болната сграда:

Психея - На нервната система (F00-F99; G00-G99).

  • Нарушаване на качеството на живот
  • депресия
  • Лекарствена зависимост
  • Стигматизация