Сиалендоскопия: лечение, ефекти и рискове

Сиалендоскопията е УНГ медицинска диагностична и терапевтична процедура за визуализация и лечение на дуктални системи на голямата главна слюнчена жлеза. Индикация за ендоскопия възниква предимно при съмнения за слюнчени камъни. Процедурата е популярна и при периодично подуване на слюнчените жлези.

Какво представлява сиалендоскопията?

Сиалендоскопията е УНГ диагностична и терапевтична процедура, използвана за визуализиране и лечение на дуктални системи на главната главна слюнчена жлеза. Слюнчената жлеза е сложна система, която съдържа разнообразие от канали и други анатомични структури. Когато се появи подуване на слюнчената жлеза, пациентите се консултират с отоларинголог за допълнително изясняване. В този контекст често се правят сиалендоскопии. Това са УНГ ендоскопски диагностични процедури. Ендоскопиите са минимално инвазивни изследвания, които позволяват на лекаря да види вътре в пациента с помощта на ендоскоп. Силендоскопията е ендоскопия на голямата главна слюнчена жлеза и нейните слюнчени канали. Поради тази причина процедурата често се нарича слюнчен канал ендоскопия. Процедурата съществува от началото на 2000-те. Като правило само по-големите УНГ центрове и УНГ университетски болници предлагат прегледа и го използват предимно при съмнения за обструктивни слюнчени камъни. В комбинация със сиалендоскопия често се използват допълнителни образни процедури, особено сонография, магнитен резонанс, или компютърна томография. Ултразвук изследването на слюнчената жлеза е част от стандартната диагностика. Сиалография или слюнчена жлеза сцинтиграфия се използва в комбинация със сиалендоскопия само в абсолютно изключителни случаи.

Функция, ефект и цели

Сиалендоскопията е диагностична ендоскопия, която предоставя на лекаря неподвижни и движещи се изображения на основните панкреатични канали на глава. В изключителни случаи течности и тъканни проби се вземат допълнително от каналите на слюнчената жлеза по смисъла на биопсии. Целта на сиалендоскопията винаги е да се установи диагноза. За да извършат процедурата, УНГ лекарите в повечето случаи използват полугъвкав мини-ендоскоп с диаметри на вала между 0.8 и 2.0 милиметра. Ендоскопът се вкарва през естествения остиум в рамките на устна кухина в паротидна жлеза или подмандибуларна жлеза. Ендоскопията на слюнчените канали е единствената процедура за директна визуализация на системите на слюнчените канали. В допълнение към диагностицирането на обструктивни нарушения на главната цефална слюнчена жлеза, ендоскопията може да има и терапевтични цели и в този случай се нарича терапевтична ендоскопия. В този контекст лекарят използва сиалендоскопия например за лечение на слюнчените камъни. Сиалендоскопът носи интервенционни канали, които позволяват лечение на камъните. Всички потенциални слюнчени камъни се събират от сиалендоскопа в малки уловни кошници и се отстраняват от слюнчените канали по този начин. Интервенционална дилатация за стеноза и целенасочено лечение на , в слюнчените канали е възможно и с помощта на сиалендоскопа. Ако някой от слюнчените жлези набъбва многократно преди, по време на или след прием на храна, лекарят приема обструктивна причина и подозира запушване на каналите, така да се каже, като спусъка на отоците. Това препятствие съответства на a камък слюнка в повече от половината от всички случаи. Подозирани диагнози на a камък слюнка се правят предимно въз основа на характерната клинична картина. На пациента медицинска история и палпацията позволяват на лекаря да развие подозрението. Потвърждаването или изключването на предполагаемата диагноза става чрез комбинация от процедури като сиаленсоскопия и сонография. ЯМР и КТ обикновено не се използват първоначално, защото излагат пациента на радиация и контрастни вещества. Допреди няколко години единствената възможност за лечение на слюнчените камъни от всякакъв размер беше премахването на свързаната слюнна жлеза. При сиалендоскопията това се промени. Днес, след поставяне на диагнозата, сиалендоскопът се трансформира при необходимост и позволява терапевтична намеса на камък слюнка благодарение на кошницата за улов и малките форцепс. Поради непосредствената терапевтична опция, сиалендоскопията вече е по-добра от другите процедури за обикновена диагностика. слюнчените жлези, които също могат да бъдат лекувани с помощта на сиалендоскоп. По време на сиалендоскопията лекарят дори може да разшири устната кухина до десет пъти по-голям от нейния размер и да постави устройства като балонния катетър. По време на ендоскопската процедура напоителната течност се измива около жлезата. Този ефект може да бъде терапевтичен ефект във връзка с ,, и наркотици може да се прилага директно в каналната система с помощта на сиалендоскопа за лечение на такива.

Рискове, странични ефекти и опасности

Сиалендоскопиите предлагат много предимства пред диагностичните процедури като ЯМР или КТ. Сега сиалендоскопията също се счита за по-добра от сонографията. С ЯМР, КТ и Рентгенов, пациентът трябва да очаква облъчване. Въпреки че тази експозиция сега е ниска, тя все още може да включва рискове и странични ефекти. Страничните ефекти се проявяват и с контрастни вещества. Агентите могат да причинят главоболие намлява гадене. Освен това веществата в дългосрочен план натоварват бъбреците. Въпреки че сиалендоскопията е минимално инвазивна процедура, тя е свързана с по-малко рискове. Процедурата има малко общи рискове и обикновено може да се извърши амбулаторно. Пациентът често получава a местна упойка за тази цел. Рисковете и страничните ефекти на сиалендоскопията заслужават да бъдат споменати почти изключително във връзка с използваната упойка. Например, някои пациенти реагират на анестетици с гадене or повръщане. Още по-малко рискове, отколкото при сиалендоскопия, се предлагат на пациента изключително с процедури за изследване като sonogorafy. Сонографията обаче превъзхожда ендоскопията, тъй като не е чисто диагностична процедура и при необходимост може да бъде превърната в терапевтична интервенция.