Дислокация на рамото: Тест и диагностика

Лабораторна диагностика, отчитаща възрастта и съпътстващите заболявания, се изисква, за да се предприемат хирургични действия.